Wieś Lisnowo

Lisnowo jest wsią oddaloną o 1,5 km od Szarnosia. Znajdują tam się m.in. sklepy, czynne nawet do 22-ej, kościół, zabudowania byłego folwarku i pałac otoczony częściowo zdewastowanym ogrodem.

Pałac

Pałac został wzniesiony prawdopodobnie staraniem Pawła von Biberstein-Orzechowskiego, a jego budowę zakończono w 1696 r. Obecny kształt uzyskał tuż przed połową XIX wieku, kiedy stał się własnością Augusta Petersona.

Jest to budynek w stylu eklektycznym, murowany z cegły i otynkowany, cały kolebkowo podpiwniczony. Piętrowy z mieszkalnym poddaszem, założony na planie nieregularnym, o bogato rozczłonkowanej bryle. Przykryty jest pseudomansardowym dachem z lukarnami. Elewacja frontowa ośmioosiowa z trójosiowym ryzalitem, który jest poprzedzony filarowym gankiem, dźwigającym balkon pierwszego piętra. W zachodniej części tej elewacji znajduje się pięcioboczna, trójkondygnacyjna wieża widokowa, zakończona wielobocznym, ostrym dachem.

Z zabudowań gospodarczych na uwagę zasługują spichlerz i stajnia wybudowana za czasów A. T. Petersona. Niedaleko pałacu znajduje się dawna rządcówka z bogatym eklektycznym detalem architektonicznym. Pałac otacza park krajobrazowy, założony w połowie XIX wieku, obecnie bardzo zaniedbany, ale ciekawy pod względem dendrologicznym. Wśród starodrzewu znajduje się 20 pomników przyrody. Obecnie pałac znajduje się pod zarządem Stadniny Koni w Nowych Jankowicach.