Radzyń Chełmiński

Najbliżej od Szarnosia (ok. 23 km) położony jest zamek krzyżacki w Radzyniu Chełmińskim.

Za miastem, przy drodze do Grudziądza, stoją imponujące ruiny zamku krzyżackiego (siedziba komturii), o tyle cenne, że nie zniekształcone późniejszymi przebudowami i rekonstrukcjami. Wznoszony od końca XIII wieku do lat trzydziestych XIV wieku, od 1466 roku siedziba polskich starostów, zniszczony w XVII w., częściowo rozebrany w XVIII i XIX wieku. Gotycki, ceglany na planie kwadratu o boku 52 m, z dziedzińcem krużgankowym. Zachowane częściowo piwnice, trzy główne sale piętra, w tym kaplica (bez sklepienia).

Dziś zamek radzyński to tylko pokaźnych rozmiarów wspomnienie dawnej świetności potężnego niegdyś Zakonu i miejsce wypraw miłośników historii stosunków polsko-krzyżackich. Z okazałej przed laty warowni najlepiej próbę czasu przetrwało jej południowe skrzydło - pozostałe zachowały się w dolnych partiach, podobnie jak wieża, której fundamenty widoczne są na dziedzińcu. W kaplicy zorganizowano niewielką wystawę z makietą budowli i miasta oraz ze śpiącym Krzyżakiem na wieży. Dla zwiedzajacych dostępna jest jedna z wieżyczek narożnych.

Zamek udostępniony jest do zwiedzania od maja do końca września w godzinach 10.00-19.00