Golub-Dobrzyń

Zamek w Golubiu odległy jest od Szarnosia o 55 km.

Pierwotnie zamek miał być połączeniem klasztoru i twierdzy krzyżackiej. Pierwszym etapem budowy było założenie na wzgórzu tzw. obozu warownego osłanianego przez umocnienia drewniano-ziemne. Prace nad wznoszeniem właściwej – murowanej konstrukcji zamku zaczęły się około 1300 r. z inicjatywy komtura Konrada von Sacka. Zamek wysoki pobudowano na planie czworoboku z wieżyczkami w narożach wokół wewnętrznego dziedzińca, zgodnie z regułami wypracowanymi przez Krzyżaków na początku XIV wieku. Wejście z traktu toruńskiego prowadziło przez przedzamcze – zabezpieczone fosą zewnętrzną, mostem zwodzonym, wieżą bramową, otoczone murami i wieżami basztowymi.

http://www.zamekgolub.pl/